Hạnh Nhân Nguyên Hạt Còn Vỏ Lụa - Blue Diamond

Giá ban đầu
0₫
Share Social:

← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →

Hạnh Nhân Nguyên Hạt Còn Vỏ Lụa 

Hiệu: Blue Diamond

XUất xứ: Mỹ

HSD: 24 tháng từ NSX

Cách dùng: Ăn liền, làm sữa, bánh...